Dokumentární film o Jano Köhlerovi


O celovečerním dokumentárním filmu

Produkční společnost cine4net, s.r.o. natočila autorský dokumentární film věnovaný akademickému malíři Jano Köhlerovi (1873-1941). Dílo Jano Köhlera bylo dlouhou dobu opomíjeno, jelikož polovina jeho monumentálních prací je součástí sakrálních staveb, kterým minulý režim nepřál. V dnešní době dochází ke znovuobjevení jeho tvorby (přes 130 monumentálních prací v rámci celé ČR), která byla na svou dobu velmi novátorská, jeho mozaiky připomínají formu komiksu.

Köhlerovy fresky, sgrafita a mozaiky zdobí řadu významných staveb od prominentních českých architektů tehdejší doby, např. luxusní hotel Paříž Praha, Invalidovna - Praha, Křížová cesta na Sv. Hostýně, kaple sv. Sarkandra v Olomouci.

Za známou litografii věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, která se objevila na poštovních známkách, byl oceněn papežem. K nejznámějším pracím patří i návrh loga pro Hánáckou kyselku, které se v pozměněné podobě používá dodnes. Jeho nezaměnitelný styl přerůstá místní význam a je srovnatelný s umělci v evropském kontextu.

V minulém roce byl Jano Köhler navržen (post mortem) na státní vyznamenání za přínos kultuře. V současnosti se díky jeho unikátní technologii výroby mozaiek usiluje o umístění části díla do umělecko-průmyslového muzea v Paříži.

Na vzniku dokumentárního filmu štáb úzce spolupracoval s rodinou Jano Köhlera, která cine4net, s.r.o. kontaktovala na základě předchozích projektů a s akad. soch Vojtěchem Paříkem a akad.soch. Passionaria Parik. Restaorátoři znovu objevovali technologii pálené mozaiky a realizovali druhý originál 1.zastavení křížové cesty na Hostýně. V současné době je film dokončen (duben 2016) a čeká na svou premiéru.
Koncept dokumentárního filmu klade důraz na netradiční podobu. Záměrem je divákovi rozkrýt Köhlerovu tvorbu od základních prvků (barva, linie, tvář) až po finální podobu mozaiky a ukázat vrcholná díla Jano Köhlera dlouho ukrytá na Hostýně. Ve filmu jsme použili digitální animační technologie, které umožnili vykreslit malbu přímo „před očima“ diváka. Jeho dílo pak bylo kladeno do kontextu s místy, kde umělec žil a tvořil - krajina Hané a Slovácka v kombinaci s místním folklórem. Smyslem dokumentu je zvýšit povědomí o svěží modernosti jeho tvorby, upozornit na nutnost odborné obnovy jeho prací a na světovou jedinečnost Köhlerových mozaiek.


Proč natočit film o Janu Köhlerovi?

Odpovídá Akademický sochař Vojtěch Pařík, který v současnosti realizuje restaurátorské práce na Křížové cestě:

"Protože v osobnosti umělce Jano Köhlera najdeme všechno, co nám dnes nejvíce chybí: VÍRU V SÍLU DOBRA, POCTIVOST V ŘEMESLE, SROZUMITELNOST A NADČASOVOST. Mistr Jano Köhler není umělec minulosti, ale současnosti. Jeho monumentální tvorba, kterou realizoval ve spolupráci s keramiky v ateliéru továrny RAKO, je moderní ve výrazu a nadčasová v provedení. Od roku 1912 do roku 1933 pracoval neúnavně s týmem stejně zapálených odborníků na realizaci monumentálního projektu architekta Jurkoviče na sv. Hostýně, kde se projevil jeho lidský a umělecký vrchol. Na sv. Hostýně máme v rámci nádherné krajiny spojené s architekturou možnost si uvědomit, že jsme zapomněli na to nejdůležitější - na poctivost a lásku.

Už před prvním zastavením Křížové cesty nám dojde, že si vlastně s Pilátem myjeme ruce a lhostejně přihlížíme ke všem nepravostem kolem nás. Zapomněli jsme na skutečné hodnoty života. Tak jako Picasso ve své Guernice naléhavým způsobem odsoudil zločin, tak zde Jano Koehler odsuzuje naši lhostejnost ke stavu světa. Již čtyři roky analyzujeme všechny detaily tohoto díla a stále nacházíme něco nového. Poselství je ukryté ve výrazech obličejů, v řeči rukou, ve vztahových osách promyšlené kompozice. Toto dílo je provedené unikátní technologií, kterou nikde ve světě nedokázal nikdo ani opakovat. Je to vlastně barevný reliéf modelovaný glazurami. Je to dílo, které prošlo ohněm vypalovací pece.

My restaurátoři jsme schopni ho zachránit pro další generace. Teď je čas udělat něco pro jeho známost. Právě teď potřebujeme vyzdvihnout poctivost a lásku – to nejlepší z odkazu naší kultury! Jurkovič a Koehler nám zanechali pomník, ke kterému můžeme přijít pro inspiraci. Je navíc formou nadčasový a světový."

V Praze dne 20. února 2014


Kdo byl Jano Köhler

Jano Köhler jako umělec s výrazným a nezaměnitelným stylem, smyslem pro barvu a velmi moderní uchopení díla. Tato definice se stala odrazovým můstkem pro koncepci dokumentárního filmu o osobnosti a především díle tohoto neprávem opomíjeného umělce. Mozaiky pro Jurkovičovu křížovou cestu na Hostýnu, fresky v kapli sv. Sarkandra v Olomouci, mozaiky v hotelu Paříž v Praze či výzdoba Domu umělců v Hodoníně tvoří pouhou špičku rozsáhlé Köhlerovy tvorby, jejíž všestrannost dokazují i portréty, ilustrace a malby na nábytek, které prozatím ani nebyly plně zmapovány.

Koncepce dokumentu tak zcela jasně směřuje k vymezení se vůči dobovému nedocenění Köhlerovy práce a tendenci odborné veřejnosti vnímat jeho dílo jen jako lokální a nepříliš významné. Köhlerův moderní, svěží a autentický přístup je unikátní a stále aktuální. Jeho tvorba snese srovnání s předními umělci a zároveň v ní můžeme spatřovat prvky, které se objevují například v současném komiksu.


          

     
Výběr z prací Jano Köhlera

- Vyšehradský hřbitov, mozaika, Praha, 1912
- Ornamentální výzdoba Pernštýnského zámečku, Prostějov, 1900-1901
- Jurkovičovův lázeňský dům (dnes lázeňský hotel Jurkovičův dům), Slovanští věrozvěsti Cyril a Metoděj, fresková výzdoba fasády, Luhačovice, 1902
- Hotel Paříž, mozaika, Praha, 1904
- Chrám sv. Cyrila a Metoděje v areálu psychiatrické léčebny, fresková výzdoba interiéru, Kroměříž, 1909
- Kaple sv. Jana Sarkandra, fresková výzdoba interiéru, Olomouc 1909 -  1912
- Farní kostel Nanebevztetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, fresková a sgrafitová výzdoba fasády, Kyjov, 1910
- Fasáda tzv. Švédského domu, sgrafitová a fresková výzdoba fasády, Brno, 1911
- Zastavení křížové cesty Dušana Jurkoviče na Svatém Hostýně, mozaika, Hostýn, 1912 - 1933
- Zvonice, fresková výzdoba, Nenkovice, 1912
- Výzdoba Galerie výtvarného umění, ornamentální výzdoba exteriéru i interiéru, Hodonín, 1912 - 1913
- Kostel sv. Karla Boromejského a blahoslavené Juliany de Colalto, benátská mozaika, Brtnice, (okres Jihlava), 1914
- Invalidovna, výzdoba interiéru kaple sv. Kříže, Praha - Karlín, 1920
- Vila Emauzy, ornamentální výzdoba fasády, Luhačovice, 20. léta 20. století
- Náhrobek Karla Dostála – Lutinova, mozaika, Prostějov, 1925
- Kostel sv. Jakuba staršího, ornamentální výzdoba interiéru kostela, Plesná u Svinova – Ostrava, 1929
- Kostel Nejsvětější Trojice, fresková výzdoba interiéru, Plumlov, 1932 – 1933
- Kostel sv. Cyrila a Metoděje, benátská mozaika, Olomouc – Hejčín, 1932 – 1934
- Kostel sv. Bartoloměje, mozaika, Rakovník, 1934

   


Novinky

14.06.2023
v pátek 23. června 2023 v 9:30 hod. se uskuteční v kině Metropol v Olomouci projekce filmu Helios.
24.02.2023
Projekce filmu Helios je zajištěna v kině Metro 70 na pátek 3.března 2023 od 10:30 hod. v Prostějově.
08.11.2021
Olomoucká předpremiéra filmu Helios
YouTubeVimeoBehanceLinkedInFacebookTwitterGoogle+ Red One Nikon
© 2012 cine4net, s.r.o.   |   created by eline.cz   |   design by visualbitch.cz