Novinky

Absolvent v Olomouckém kraji

V rámci projektu "Absolvent v Olomouckém kraji" jsme ve spolupráci s agenturou bit cz training, s.r.o. a Evropským sociálním fondem v ČR (www.esfcr.cz) zřídili nové pracovní místo pro BcA. Veroniku Zapletalovou.

Projekt Absolvent je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů (absolventů) o zaměstnání prostřednictvím cíleného využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Projekt si klade za cíl vybavit absolventy novými dovednostmi, které nezískaly během svého studia, ale budou je potřebovat u budoucích zaměstnavatelů.

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání, kteří splňují podmínku max. 2 let po ukončení studia, žádné nebo minimální praxe (max. 6 měsíců), minimálně středoškolského vzdělání a kteří mají trvalé bydliště na území Olomouckého kraje. Jedná se o cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání, kterým je věnována zvýšená pozornost při zprostředkování zaměstnání.

Zdroj: Evropský sociální fond v ČR

Datum
1.březen 2013
Galerie
  • Veronika Zapletalová
  • Veronika Zapletalová
  • Veronika Zapletalová
  • Jakub Kýr

Novinky

19.06.2017
Na 20. ročníku festivalu MUSAIONfilm 2017 za účasti odborníků ICOM jsme obdrželi za film Jano Koehler hlavní cenu festivalu.
23.04.2017
Projekce našich dokumentárních filmů spojena s besedou bude 27.4.2017 v 15:30 na adrese Pevnost poznání 17. listopadu 939/7, 779 00 Olomouc
09.04.2017
5.4.2017 jsme jž podruhé získali cenu Olomouckého kraje za kulturu v oblasti filmu, rozhlasu a televize za dokumentární film Jano Koehler.
YouTubeVimeoBehanceLinkedInFacebookTwitterGoogle+ Red One Nikon
© 2012 cine4net, s.r.o.   |   created by eline.cz   |   design by visualbitch.cz