vimeo youtube

Podnikatelský inkubátor Fulnek

Podnikatelské inkubátory fungují v ČR již od 90. let, avšak ve větší míře se začaly objevovat po roce 2004, kdy ČR vstoupila do EU a začala tak intenzivněji čerpat prostředky ze strukturálních fondů. Inkubátory mohou být zakládány jednotlivými městy, kraji, univerzitami, neziskovými nebo zájmovými organizacemi a soukromými osobami. Podnikatelský inkubátor bývá často součástí vědeckotechnického parku.

Od roku 2006 je budován v areálu průmyslové zóny nový inkubátor ve Fulneku. Inkubátor vzniká rekonstrukcí bývalých objektů zemědělského družstva. Zřizovatelem inkubátoru je společnost RVP Invest, a.s.

Pro společnost RVP Invest, a.s. připravila produkční společnost cine4net krátký prezentační spot. Audiovizuální klip jsem realizovali v rámci povinné publicity projektu Evropské unie. Během natáčení jsme využili vysokozdvižnou plošinu umožňující nevšední pohled na celkový areál klienta a také kamerový pojezd pro získání dynamiky v jednotlivých záběrech. Multimediální klip je doplněn povinnými znaky publicity projektů EU a komponovanou autorskou hudbou.

Novinky

23.10.2017
V uplynulé týdnu jsme obdrželi z Ůřadu pro civilní letectví povolení leteckých prací - fotografování a filmování dronem.
17.08.2017
Po 17 hodinách letu přes Atlantik dorazil štáb cine4net do Portlandu (Oregon) na západní pobřeží USA
19.06.2017
Na 20. ročníku festivalu MUSAIONfilm 2017 za účasti odborníků ICOM jsme obdrželi za film Jano Koehler hlavní cenu festivalu.
YouTubeVimeoBehanceLinkedInFacebookTwitterGoogle+ Red One Nikon
© 2012 cine4net, s.r.o.   |   created by eline.cz   |   design by visualbitch.cz