vimeo youtube

Film Helios v Olomouci

V současnosti jsme připravili dokumentární film, jehož cílem je nabídnout divákům pohled na Slunce prostřednictvím historie objevů souvisejících s jeho pozorováním až do přítomnosti, a to v širším populárně-vědeckém a kulturním kontextu.

Jedna z hlavních linií jsme se zaměřili na přínos českých vědců, kteří zásadním způsobem přispěli a stále přispívají ke  znovuobnovení zájmu o výzkum Slunce prostřednictvím pozorování úplných zatmění. Film vznkl ve spolupráci s nimi. Jedním z nich je matematik prof. Dr. Miloslav Druckmüller, CSc., který vytvořil unikátní metodu fotografování sluneční koróny při zatmění Slunce. Svoji metodu aplikuje také na záběry pořízené sluneční sondou SDO, které zpracovává pro NASA. Jeho fotografie se objevují na obálkách prestižních časopisů (např. Nature). Vědec úzce spolupracuje s univerzitou a observatoří na Hawaji, která zaujímá přední místo v oblasti pozorování a výzkumu Slunce.

Součástí filmu je zachycení přípravy a pozorování  společného česko-amerického týmu za účasti jmenovaného odborníka při úplném zatmění Slunce v létě 2017 v USA.

Film bude také akcentuje nezastupitelný vliv Slunce na náš život a přírodu. Představí jeho kladné stránky, ale také řadu zcela reálných nebezpečí.

Cílem bylo vytvořit dokumentární film přitažlivý pro širokou veřejnost tak, aby zaujal i diváky, kteří se běžně o tématiku Slunce nezajímají.

https://www.kinometropol.cz/


Dokumentární film Helios uvedla Česká televize na ČT2 v úterý 23.2.2021 ve 21:00 hod. a ve středu 24.2.2021 v 17:50 hod.

Dokončení projektu
2020
Snímky z projektu

Novinky

08.11.2021
Olomoucká předpremiéra filmu Helios
24.10.2021
se uskuteční 26.10.2021 v 18:30 hod.v Planetárium Praha
03.05.2021
Dokumentární film Helios můžete shlédnout online na Academia Film Olomouc.
YouTubeVimeoBehanceLinkedInFacebookTwitterGoogle+ Red One Nikon
© 2012 cine4net, s.r.o.   |   created by eline.cz   |   design by visualbitch.cz